ANA BELGELER (MAIN DOCUMENTS)

 1. Tüzük 
 2. Çalışma Yönetmeliği (Sürüm. 04.06.2016) (Sürüm22 – 11.05.2019 ) (Sürüm23 – 19.05.2022) (Sürüm24 – 16.11.2023  – Güncel)
 3. Kalite Politikası (Sürüm 1. 2017)
 4. Arşiv Yönergesi (Sürüm 1. 2017) (Sürüm 2. 2024)
 5. Etik Kurallar Kılavuzu (güncel)

AKREDİTASYON

 1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları  (2009)  (2011)  (2015) (2018) (2020 ) (2021-Güncel word  pdf)
 2. Akreditasyon Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi    (2011)  (2015)  (2017) (2023) (2024 – Güncel – pdf)
 3. Akreditasyon Başvuru Formu (2024 – Güncel)
 4. Akreditasyon süreç şeması (2018 güncel)
 5. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (2018) (2020 – word  pdf) (2021 –word  pdf(2022 -Güncel word  pdf
 6. Ara Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (2018 word) (2019 pdf) (2022 Güncel pdf)
 7. Gelişim Raporu Hazırlama Kılavuzu (2018) (2019) (2022) (2023 Güncel – word)
 8. Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu (2015)   (2018 ) (2021 Güncel)
 9. Kurum Ziyareti Kılavuzu  (2015)  (2018)  (2019 word  pdf ) (2021 word) (2022 Hibrit Ziyaret Word)
 10.  Ek Kurum Ziyareti Kılavuzu (2023 word  pdf)
 11. (yeni) Uzaktan Ara Değerlendirme İçin Kurum Ziyareti Kılavuzu (2020 word) (2021 word) (2022 Güncel word pdf)
 12. WFME Global Standardars for Basic Medical Education
 13. Self-evaluation report guide for accreditation of undergraduate medical education programs outside of Turkey

YAYINLAR (PUBLICATIONS)

 1. (TR) Türkiye Sosyal Güvenilir (Hesap Verebilir) Tıp Fakültesi Belirleyicileri Ulusal Belgesi (2019)  (EN) National Study to Develop Recommendations for Social Accountability of Medical Schools in Turkey  (2019)
 2. COVID -19 Salgını Sürecinde Tıp Fakültelerinde Eğitim – TEPDAD Raporu (2021)

TESCİL VE TANINMA (LICENSE AND RECOGNITION)

 1. Turkey (YÖKAK-Higher Educartion Quality Council)  (2011-2013) (2013-2015) (2015-2017) (2017-2022)  (2022-2027)
 2. World Federation of Medical Education-WFME (2013-2023)
 3. Outside of Turkey