1. Anasayfa
  2. Bilgilendirme Eğitimleri

Bilgilendirme Eğitimleri


TEPDAD Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi Sürüm 3  (Aralık 2017)

MADDE 4. Bilgilendirme eğitimi

4.1. “Bilgilendirme Eğitimi”, başvuran kurumların standartlar, akreditasyon süreci ve ÖDR hazırlanması ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu tarafından tasarlanan ve güncellenen programdır.

4.2.Tüm başvuran kurumlar için bilgilendirme eğitimi tarih ve ekipleri, başvuruların değerlendirildiği ilk toplantıda belirlenir.

4.3.Bilgilendirme eğitimi, başvuru kabul tarihinden sonraki üç ay içinde gerçekleştirilir. Program ve programın uygulanması için gerekli organizasyon desteği (ekibin daveti,  eğitim ortamları, materyal, araç ve gereçler, v.b.) kuruma bildirilir. Kurum talep edilen desteği ve ekip üyelerinin ulaşım, konaklama, yolluk-yevmiye gibi giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

4.4.Bilgilendirme eğitimi,  Yönetim Kurulu tarafından biri raportör olmak üzere kurul ve komisyon üyeleri arasından belirlenen en az üç kişiden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. 

4.5.Raportör katılımcıların profili, geribildirim ve öneriler ile gerekli diğer verileri “etkinlik sonrası rapor formu”na uygun şekilde hazırlayarak, eğitimden sonraki 15 iş günü içinde TEPDAD sekreterliğine iletir.  Raporun ilgili kısmı “TEPDAD Yıllık Raporu” çerçevesinde internet sitesinde yayınlanır.

4.6. “Başvuru öncesi bilgilendirme eğitimi” talep eden ve henüz akreditasyon başvurusu yapmamış kurumlardaki katılımcıların akreditasyon süreci ve standartları ile ÖDR hazırlama süreçleri hakkında bilgi ve anlayışlarını artırmaya yönelik, Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen bir bedel karşılığı gerçekleştirilen programlardır.

4.7. Başvuru öncesi bilgilendirme eğitimlerinin nasıl ve kimler tarafından uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.