Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

2010 yılının temmuz ayında kurulduk. Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından tanınan bir kalite ajansıyız. Ulusal ve Uluslararası ölçekte Tıp Eğitimi Akreditasyonu çalışmaları yürütmekteyiz. Çalışmalarımıza katılan bütün gönüllüler olarak bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları yaparak tıp eğitiminin kalitesinin yükselmesine, sağlık hizmeti sunumu ve toplumun sağlıklılık düzeyinin gelişmesine katkı sağlarız.