1. Anasayfa
  2. Değerlendirici Havuzu

Değerlendirici Havuzu


Eğitim Almış Değerlendirici Havuzu Üyeleri

 

Sıra

Kurum

Ad-Soyad

Eğitim Aldığı Yıl

1 Adnan Menderes Üniversitesi (emekli) Gökhan Erpek (ekol) 2010
2 Akdeniz Üniversitesi Utku Şenol 2010
3 Akdeniz Üniversitesi Erol Gürpınar 2010
4 Akdeniz Üniversitesi Yeşim Şenol 2010
5 Akdeniz Üniversitesi Mustafa Kemal Alimoğlu 2010
6 Akdeniz Üniversitesi Mehmet Baykara 2010
7 Akdeniz Üniversitesi Mustafa Melikoğlu 2010
8 Ankara Üniversitesi Özden Palaoğlu 2010
9 Tobb Etü Üniversitesi Gülriz Erişgen 2010
10 Ankara Üniversitesi Ferda Özyurda 2010
11 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ayşen Melek Aytuğ Koşan 2010
12 Hacettepe Üniversitesi Meral Demirören 2010
13 Başkent Üniversitesi Rengin Erdal 2010
14 Başkent Üniversitesi Seval Akgün 2010
15 İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa Tıp Mehmet Yıldırım 2010
16 Dokuz Eylül Üniversitesi Bahriye Oya İtil 2010
17 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hakan Abacıoğlu 2010
18 Dokuz Eylül Üniversitesi Serpil Velipaşaoğlu 2010
19 İzmir Ekonomi Üniversitesi Berna Musal 2010
20 Dokuz Eylül Üniversitesi Sema Özan 2010
21 Dokuz Eylül Üniversitesi Sevgi Tımbıl 2010
22 Ege Üniversitesi (Emekli) Halil İbrahim Durak 2010
23 Ege Üniversitesi A.Hilal Batı 2010
24 Ege Üniversitesi Ö.Sürel Karabilgin Öztürkçü 2010
25 Ege Üniversitesi Hatice Şahin 2010
26 Ege Üniversitesi M.Ziya Alkan 2010
27 Ege Üniversitesi (Emekli) Kevser Vatansever 2010
28 Ege Üniversitesi Ayhan Çalışkan 2010
29 Ege Üniversitesi Elif Törün 2010
30 Başkent Üniversitesi Nazan Dolu 2010
31 Erciyes Üniversitesi Ömer Özbakır 2010
32 Erciyes Üniversitesi Zeynep Baykan 2010
33 Tobb Etu Üniversitesi Mustafa Turan 2010
34 Gazi Üniversitesi Seçil Özkan 2010
35 Gazi Üniversitesi M.Ali Bumin 2010
36 Gazi Üniversitesi Oğuz Söylemezoğlu 2010
37 Gazi Üniversitesi İrem Budakoğlu 2010
38 Gazi Üniversitesi (Emekli) Sedef Tunaoğlu  2010
39 Gazi Üniversitesi Özlem Coşkun 2010
40 Hacettepe Üniversitesi (Emekli) Sevgi Turan 2010
41 Hacettepe Üniversitesi (Emekli) İskender Sayek 2010
42 Hacettepe Üniversitesi (Emekli) Melih Elçin 2010
43 Hacettepe Üniversitesi Orhan Odabaşı 2010
44 Hacettepe Üniversitesi Cenk Sökmensüer 2010
45 İstanbul Üniv.-İstanbul Tıp Üniversitesi Erbuğ Keskin 2010
46 İstanbul Üniv.-İstanbul Tıp Üniversitesi Zeynep Solakoğlu 2010
47 İstanbul Üniv.-İstanbul Tıp Üniversitesi Selma Karabey 2010
48 İstanbul Üniv.-İstanbul Tıp Üniversitesi Nuray Özgülnar 2010
49 İstanbul Üniv.-İstanbul Tıp Üniversitesi Rukiye Eker Ömeroğlu 2010
50 Koç Üniversitesi Sibel Sakarya 2010
51 Kocaeli Üniversitesi Kürşat Yıldız 2010
52 Yakın Doğu Üniversitesi Şanda Çalı 2010
53 Marmara Üniversitesi (emekli) Tolga Dağlı 2010
54 Marmara Üniversitesi (emekli) Oya Gürbüz 2010
55 Marmara Üniversitesi Özlem Sarıkaya 2010
56 Marmara Üniversitesi Berrak Yeğen 2010
57 Marmara Üniversitesi M.Ali Gürpınar 2010
58 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şaban Sarıkaya 2010
59 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yakup Sancar Barış 2010
60 Yeditepe Üniversitesi Güldal İzbırak 2010
61 Dokuz Eylül Üniversitesi Esin Kulaç 2010
62 Necmettin Erbakan Üni.-Meram Tıp Fak. Nazan Karaoğlu 2010
63 Trakya Üniversitesi (Emekli) Osman İnci 2010
64 Sanko Üniversitesi Muzaffer Eskiocak 2010
65 Uludağ Üniversitesi Mufit Parlak 2010
66 Sanko Üniversitesi (Emekli) Kemal Bakır 2010
67 Ankara Üniversitesi Zeynep Ceren Karahan 2011
68 Çukurova Üniversitesi Gülşah Seydaoğlu 2011
69 Ege Üniversitesi Münevver Erdinç 2011
70 Ege Üniversitesi Selda Erensoy 2011
71 Ege Üniversitesi Serhat Bor 2011
72 Gazi Üniversitesi Nesrin Demirsoy 2011
73 Gaziantep Üniversitesi Maruf Şanlı 2011
74 Akdeniz Üniversitesi Elif Güler 2011
75 Hacettepe Üniversitesi Ece Abay 2011
76 Kocaeli Üniversitesi Zafer Utkan 2011
77 Pamukkale Üniversitesi Cüneyt Orhan Kara 2011
78 Pamukkale Üniversitesi Zafer Aybek 2011
79 Yeditepe Üniversitesi Serdar Özdemir 2011
80 Uludağ Üniversitesi (Emekli) Sadık Kılıçturgay 2011
81 Akdeniz Üniversitesi Ertan Yılmaz 2012
82 Akdeniz Üniversitesi Cem Boneval 2012
83 Akdeniz Üniversitesi Sümer Mamaklı 2012
84 Başkent Üniversitesi Faik Sarıalioğlu 2012
85 Başkent Üniversitesi Atilla Dağdeviren 2012
86 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sevinç İnan 2012
87 Celal Bayar Üniversitesi Süheyla Rahman 2012
88 Bezmi Alem Üniversitesi Semra Özçelik 2012
89 Cumhuriyet Üniversitesi Reyhan Eğilmez 2012
90 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ahmet Uludağ 2012
91 Çukurova Üniversitesi Figen Doran 2012
92 Çukurova Üniversitesi Neslihan Boyan 2012
93 Dokuz Eylül Üniversitesi Cem Şeref Bediz 2012
94 Ege Üniversitesi Ferhan Sağın 2012
95 Ege Üniversitesi Tahir Yağdı 2012
96 Erciyes Üniversitesi M.Hakan Poyrazoğlu 2012
97 Erciyes Üniversitesi İskender Gün 2012
98 Fırat Üniversitesi Ahmet Erensoy 2012
99 Avrasya Üniversitesi Yavuz Özoran 2012
100 Çanakkale Onsekiz Mart Gamze Çan 2012
101 Acıbadem Üniversitesi Levent Altıntaş 2012
102 Pamukkale Üniversitesi Nalan Oğuzhanoğlu 2012
103 Pamukkale Üniversitesi (Emekli) Akile Büke 2012
104 Uludağ Üniversitesi Esma Gür 2012
105 Uludağ Üniversitesi Naciye İşbil Büyükcoşkun 2012
106 Yeditepe Üniversitesi A.Arzu Akalın 2012
107 Akdeniz Üniversitesi Hasan Şenol Coşkun 2014
108 Ankara Üniversitesi İpek Gönüllü 2014
109 Başkent Üniversitesi Feride Şahin 2014
110 Başkent Üniversitesi Erdinç Aydın 2014
111 İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa Abdullah Sonsuz 2014
112 Çukurova Üniversitesi Behnan Alper 2014
113 Dokuz Eylül Üniversitesi (emekli) Şebnem Özkan 2014
114 İzmir Ekonomi Üniversitesi M.İlgi Şemin 2014
115 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Funda İfakat Tengiz 2014
116 Gazi Üniversitesi İdil Yenicesu 2014
117 Acıbadem Üniversitesi Öner Dikensoy 2014
118 Hacettepe Üniversitesi Sevda Fatma Müftüoğlu 2014
119 Marmara Üniversitesi Harika Alpay 2014
120 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ayhan Dağdemir 2014
121 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özlem Mıdık 2014
122 Adnan Menderes Üniversitesi Dilek Akdoğan 2014
123 Yeditepe Üniversitesi (Emekli) Ayça Vitrinel 2014
124 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamil Gürel 2018
125 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Safiye Gürel 2018
126 Akdeniz Üniversitesi Mustafa Ender Terzioglu 2018
127 Ankara Üniversitesi Çiğdem Soydal 2018
128 Ankara Üniversitesi S. Tuna Karahan 2018
129 Başkent Üniversitesi Selma Aydın  2018
130 İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa Tıp Öner Süzer 2018
131 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mesut Abdulkerim Ünsal 2018
132 Dicle Üniversitesi Veysi Akpolat 2018
133 Düzce Üniversitesi Mehmet Gamsızkan 2018
134 Erciyes Üniversitesi Ruhan Düşünsel 2018
135 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Birgül Yelken 2018
136 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fatma Sultan Kılıç 2018
137 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hüseyin İlhan 2018
138 Gaziantep Üniversitesi Can Demirel 2018
139 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fikret Erdemir 2018
140 Hacettepe Üniversitesi Pergin Atilla 2018
141 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ali Demirci 2018
142 İstanbul Üni. – İstanbul Tıp Fakültesi Ümit Dilber Mutlu 2018
143 Karadeniz Teknik Üniversitesi Neşe Kaklıkkaya 2018
144 Karadeniz Teknik Üniversitesi Turan Set 2018
145 Kocaeli Üniversitesi Tuncay Çolak 2018
146 SBU Gülhane Tıp Fakültesi Ali Kağan Coşkun 2018
147 Selçuk Üniversitesi Duygu Fındık 2018
148 Süleyman Demirel Üniversitesi Giray Kolcu 2018
149 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gülsüm Özkan 2018
150 TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Ediz Demirpençe 2018
151 Trakya Üniversitesi Bülent Sabri Cığalı 2018
152 Ufuk Üniversitesi Arzu Balkan 2019
153 Acıbadem Üniversitesi Güldal Süyen 2019
154 Acıbadem Üniversitesi Melike Şahiner 2019
155 Acıbadem Üniversitesi Nadi Bakırcı 2019
156 Adnan Menderes Üniversitesi Selcen Öncü 2019
157 Adnan Menderes Üniversitesi Özlem Erel 2019
158 Akdeniz Üniversitesi Cem Oktay 2019
159 Akdeniz Üniversitesi (emekli) Meral Gültekin 2019
160 Dokuz Eylül Üniversitesi Serap Konakçı 2019
161 Dokuz Eylül Üniversitesi Özlem Miman 2019
162 Dokuz Eylül Üniversitesi Başak Baykara 2019
163 Ege Üniversitesi Nilüfer Demiral Yılmaz 2019
164 Ege Üniversitesi Özen Kaçmaz Başoğlu 2019
165 Karadeniz Teknik Üniversitesi Selçuk Akturan 2019
166 Akdeniz Üniversitesi Arif Onan 2019
167 İstanbul Üni.- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Serpil Çakmakkaya 2019
168 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mustafa Özmen 2019
169 Marmara Üniversitesi Saliha Serap Çifçili 2019
170 Mersin Üniversitesi Hüseyin Selvi 2019
171 Sanko Üniversitesi Mehtap Özkur 2019
172 Süleyman Demirel Üniversitesi Mukadder İnci Başer Kolcu 2019
173 Sanko Üniversitesi Sevgi Eskiocak 2019
174 Fırat Üniversitesi Üniversitesi Türkkan Öztürk Kaygusuz 2019
175 İzmir Demokrasi Üniversitesi Aysel Başer 2019
176 Akdeniz Üniversitesi Gülay Özbilim 2022
177 Çukurova Üniversitesi Serdar Özbarlas 2022
178 Dokuz Eylül Üniversitesi Ayşe Aydan Özkütük 2022
179 Dokuz Eylül Üniversitesi Songül Bayram Delibaş 2022
180 Erciyes Üniversitesi Mustafa Altay Atalay 2022
181 İstanbul Medipol Üniversitesi Ayşegül Çopur Çiçek 2022
182 Koç Üniversitesi Arzu Ruacan 2022
183 Marmara Üniversitesi Gürsu Kıyan 2022
183 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Servet Aker 2022
184 Trakya Üniversitesi Ahmet Muzaffer Demir 2022
185 Trakya Üniversitesi Selma Süer Gökmen 2022