1. Anasayfa
  2. Bilgilendirme Eğitimi Programı

Bilgilendirme Eğitimi Programı


Çevrimiçi Bilgilendirme Eğitimi Akış Planlaması

1. Oturum

Senkron

   
  1. Gün-Sabah

9:00-11:00

20 dk

Teknik hazırlık, açılış ve programın tanıtımı

 

10 dk

Dekan’ın konuşması

 

30 dk

SUNUM I

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu: Kavramlar ve Süreç

Büyük grup

 

15 dk

SUNUM II

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları: Program Değerlendirme başlığı örneğinde Öz Değerlendirme Hazırlama, ÖDR Değerlendirme ve Ziyaretle Değerlendirme

 

30 dk

TARTIŞMA

 

2. Oturum

Senkron

   

1.Gün-öğleden sonra

13:00-13.30

30 dk

BÜYÜK GRUP ÇALIŞMASI

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanması-Örnek Uygulama

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu, Dekanlık, eğitimle ilgili kurul ve komisyon üyeleri (en fazla 36 kişi)-Tüm grup birlikte “Öğrencilerin Değerlendirmesi” ele alarak tartışılır.

Üç ayrı grupta yürütülecek grup çalışmasının nasıl yürütüleceği paylaşılır.

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu, Dekanlık, eğitimle ilgili kurul ve komisyon üyeleri (en fazla 36 kişi)- Alt gruplara ayrılarak üç ayrı salonda gruplarına verilen başlıklarda öz değerlendirme raporu için açıklama ve ekleri tartışır.

Gruplar:

Grup    1: “Amaç ve Hedefler”, “eğitim programının yapısı ve içeriği” “Sürekli Yenilenme ve Gelişim”

Grup    2: “Program Değerlendirme”, “Alt yapı ve olanaklar”, “Örgütlenme ve yönetim”

Grup    3: “Öğrencilerin Değerlendirilmesi” “Öğrenciler”, “Akademik kadro”

 

1.Gün- öğleden sonra

13:30-15:00

90 dk

KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI I

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu, Dekanlık, eğitimle ilgili kurul ve komisyon üyeleri (en fazla 36 kişi)- Alt gruplara ayrılarak üç ayrı grupta, verilen başlıklarda öz değerlendirme raporu hazırlıklarını tamamlar ve bir sunum haline getirir.

Gruplar:

Grup    1: “Amaç ve Hedefler”, “eğitim programının yapısı ve içeriği” “Sürekli Yenilenme ve Gelişim”

Grup    2: “Program Değerlendirme”, “Alt yapı ve olanaklar”, “Örgütlenme ve yönetim”

Grup    3: “Öğrencilerin Değerlendirilmesi” “Öğrenciler”, “Akademik kadro”

Rehberli küçük grup çalışması

3. oturum

Asenkron

   

2.Gün- Sabah

9:00- 12:00

 

KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI II

Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu, Dekanlık, eğitimle ilgili kurul ve komisyon üyeleri (en fazla 36 kişi)- Alt gruplara ayrılarak üç ayrı grupta, verilen başlıklarda öz değerlendirme raporu için açıklama ve ekleri tartışır. Gruplar 3. oturumda yapılacak sunuma hazırlık yapar.

Gruplar:

Grup    1: “Amaç ve Hedefler”, “eğitim programının yapısı ve içeriği” “Sürekli Yenilenme ve Gelişim”

Grup    2: “Program Değerlendirme”, “Alt yapı ve olanaklar”, “Örgütlenme ve yönetim”

Grup    3: “Öğrencilerin Değerlendirilmesi” “Öğrenciler”, “Akademik kadro”

Bağımsız çalışma

4. oturum

Senkron

   

2.Gün-Öğleden sonra

14:00-15:00

60 dk

GRUP SUNUMLARI VE TARTIŞMA

Her gruba 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi verilir.

Büyük grup tartışması

15:00-16:00

30 dk

PROGRAMIN DEĞERLENDİRMESİ VE KAPANIŞ