TEPDAD- Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi Sürüm 3  (Aralık 2017)

MADDE  3.  Akreditasyon Başvurusu

3.1.Başvurular her yılın 1 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında TEPDAD Sekreterliği’ne yapılır.

3.2.Başvuru yapan kurum, eğitiminin tümünü kendi yerleşkesinde tamamlamış, en az bir dönem mezun vermiş ve halen eğitim vermeye devam ediyor olmalıdır.

3.3.Akreditasyon başvurusu TEPDAD’ın internet sitesinde ilan edilen başvuru formlarının” doldurulması, ilgili fakülte dekanı tarafından imzalanması ve TEPDAD sekreterliğine ulaştırılması ile yapılır. Faks ya da elektronik olarak doldurulmuş formlarla başvuru kabul edilir, ancak başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ıslak imzalı asıl başvuru belgesinin TEPDAD sekreterliğine ulaştırılması gereklidir. Asıl başvuru belgesi ulaşmadığı takdirde başvuru işleme konulmaz.

3.4. Birden çok eğitim programı uygulayan (örneğin farklı dillerde) fakülteler her program için ayrı başvuru yaparlar.

3.5.Başvurular, son başvuru kabul tarihinden sonra yapılan ilk UTEAK toplantısında değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Başvurusu Yönetim Kurulunca kabul edilen kurumlara süreçle ilgili takvim ve belgeler iletilir. Başvurusu reddedilen kurumlara gerekçeli karar bildirilir.

3.6.Başvurusu kabul edilen kurumlar, kabul yazısı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ilgili yıl için belirlenen başvuru ücretinin yarısını TEPDAD hesabına yatırırlar.  Başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan kurumlar başvurudan vazgeçmiş kabul edilir. Ücretin ikinci yarısı kuruma ziyarete uygunluk kararının iletildiği yazı kendilerine ulaştıktan sonraki 30 gün içinde TEPDAD hesabına yatırırlar.

3.7. Akreditasyon başvurusu TEPDAD-YK tarafından kabul edilmiş, akreditasyon amaçlı değerlendirme süreci devam eden kurumlara “akreditasyon adayı” statüsü verilir. Adaylık statüsü başvuru tarihinden itibaren, TEPDAD-YK tarafından kabul edilmiş 1 yıllık dondurma süreci hariç en fazla üç yıldır. Bu süre içinde tam ya da koşullu akredite olamayan programların, güncel standartlar çerçevesinde yeniden başvurusu gereklidir.