1. Anasayfa
  2. Kurum Eğitimleri

Kurum Eğitimleri


TEPDAD Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi Sürüm 3  (Aralık 2017)

MADDE 5. Kurum eğitimleri

5.1. Kurum eğitimlerinin amacı talep eden kurumların talebi doğrultusunda standartlarla ilgili genel bilgi ve anlayışlarını artırmaktır.  Kurum eğitimlerinde en fazla iki ana başlıkta standartların kapsamı, kullanımı, eğitim programlarındaki karşılıkları, ilgili uygulamalar ve örnekler sunulur ve tartışılır. Bu eğitimlerde kuruma özel veriler üzerinden ya da akreditasyon süreci çerçevesinde kullanılacak bilgi, belge ve dokümanlar üzerinden tartışma yapılmaz ve belge üretilmez.

5.2. Kurum eğitim programları DEK tarafından geliştirilir ve TEPDAD-YK tarafından onaylanır. Kurum eğitimlerinin kimler tarafından yürütüleceği TEPDAD-YK tarafından belirlenir, yüz yüze, uzaktan ya da karma modellerle uygulanabilir.

5.3. Fakülteler hangi standartlara yönelik eğitim talep ettiklerini yazılı olarak iletirler.  Talepler Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karar altına alınır ve yazılı olarak kuruma iletilir. 

5.4. Kurum eğitimleri, o yıl akreditasyona başvurmuş olan kurumlarda öncelikli olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.

5.5.Kurum eğitimi programının uygulanması için gerekli organizasyon desteği (ekibin daveti,  eğitim ortamları, materyal, araç ve gereçler v.b.) kuruma bildirilir. Kurum talep edilen desteği ve ekip üyelerinin ulaşım, konaklama, yolluk-yevmiye gibi giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

5.6.Eğitimi gerçekleştiren ekip katılımcıların profili, geribildirim ve öneriler ile gerekli diğer verileri “etkinlik sonrası rapor formu”na uygun şekilde hazırlayarak, eğitimden sonraki 15 iş günü içinde TEPDAD sekreterliğine iletir.  Raporun ilgili kısmı “TEPDAD Yıllık Raporu” çerçevesinde internet sitesinde yayınlanır.