Belgeler

 1. TEPDAD Tüzük 
 2. TEPDAD Çalışma Yönetmeliği (Sürüm. 04.06.2016 Güncel)
 3. TEPDAD Kalite Politikası (Sürüm 1. 2017)
 4. TEPDAD Arşiv Yönergesi (Sürüm 1. 2017)
 5. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları   (2009)  (2011)  (2015) (2018 word Güncel) (2018 pdf Güncel)
 6. Akreditasyon Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi    (2011)  (2015)  (2017 Güncel)
 7. Akreditasyon Başvuru Formu (2018)
 8. Akreditasyon süreç şeması (2018 güncel)
 9. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (2018 word Güncel) (2018 pdf Güncel)
 10. Ara Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (2018 word güncel)
 11. Gelişim Raporu Hazırlama Kılavuzu (sürüm 1. 2018) (sürüm 2-2019-Güncel)
 12. Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu (2015)   (2018 word Güncel)
 13. Kurum Ziyareti Kılavuzu  (2015)   (sürüm 2-2019 güncel word    pdf  )
 14. Kurum Ara Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu   (2018 Hazırlanıyor)
 15. Etik Kurallar Kılavuzu (Sürüm 2. 2010-güncel)
 16. Türkiye Sosyal Güvenilir (Hesap Verebilir) Tıp Fakültesi Belirleyicileri Ulusal Belgesi (2019)