Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu

 

Adı Soyadı

Kurum

Göreve Başlama

Görev Bitimi

*Fatma Sedef Tunaoğlu (Başkan) Gazi Üniversitesi 01.01.2022 01.01.2025
Berrak Yeğen (Başkan Yardımcısı) Marmara Üniversitesi 01.01.2022 01.01.2025
Berna Musal (Önceki Başkan) İzmir Ekonomi Üniversitesi 01.01.2022 01.01.2025
**Gülriz Erişgen TTB-Tıp Fakülteleri  07.05.2011 07.05.2023
**Kemal Bakır TTB-Tıp Fakülteleri 07.05.2011 07.05.2023
Verda Ersoy Toplum Temsilcisi 20.02.2011 20.02.2026
**Hilal Batı Ege Üniversitesi 01.01.2016 01.01.2025
Aylin Sena Beliner TTB-Pratisyen Hekim 01.01.2016 01.01.2025
H.İbrahim Durak TEPDAD-YK 04.06.2016 14.05.2025
Gaye Çalık Karadeniz Teknik Üniversitesi (Öğrenci temsilcisi) 25.08.2021 25.08.2024
Berkan Garip Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Öğrenci temsilcisi) 10.05.2022 10.05.2025
Muzaffer Eskiocak Sanko Üniversitesi 06.10.2017 06.10.2023
**Özlem Coşkun Gazi Üniversitesi 20.02.2017 20.02.2026
Nural Kiper TTB-Uzman Hekim 01.12.2019 01.12.2025
Ceren Karahan (Raportör) Ankara Üniversitesi 01.12.2019 01.12.2025
Semra Ulusoy Kaymak Sağlık Bakanlığı Temsilcisi 01.12.2019 01.12.2022


*ikinci dönem **üçüncü dönem