Türkiye Dışında Akreditasyon

TEPDAD YÖK tarafından öğrenci kontenjanı ilan edilen tıp eğitimi progrmları dışında , Uluslarası Akreditasyon Kurulu  aracılığı ile akreditasyon ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye dışındaki çalışmalar Uluslarası Akreditasyon Kurulu Üyeleri tarafından WFME standartları kullanılarak  gerçekleştirilmektedir. 

TEPDAD tarafından verilen akreditasyon WFME tarafından tanınmaktadır.