Uluslararası Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu

Dr. Kemal Alimoğlu

Dr. H. İbrahim Durak

Dr. Erbuğ Keskin

Dr. Sibel Sakarya

Dr. İskender Sayek (Başkan)

Dr. Cenk Sökmensüer

Dr. Berrak Yeğen