Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu

 

Adı Soyadı

Kurum

Göreve Başlama

Görev Bitimi

Berna Musal (Başkan) Dokuz Eylül 01.01.2019 01.01.2022
Y.Sancar Barış (Önceki başkan) Ondokuz Mayıs 01.01.2019 01.01.2022
F. Sedef Tunaoğlu *(Başkan Yrd.) Gazi 01.01.2019 01.01.2022
Vahide Gül Türkmen Erciyes (Öğrenci) 01.01.2019 01.01.2022
**Gülriz Erişgen TTB-Tıp Fakülteleri 07.05.2011 07.05.2020
**Kemal Bakır TTB-Tıp Fakülteleri 07.05.2011 07.05.2020
Verda Ersoy Toplum Temsilcisi 20.02.2011 20.02.2023
**Melih Elçin Hacettepe 01.01.2013 01.01.2022
*A.Hilal Batı Ege 01.01.2016 01.01.2022
Aylin Sena Beliner TTB-Pratisyen Hekim 01.01.2016 01.01.2022
H.İbrahim Durak TEPDAD-YK 04.06.2016 14.05.2022
Serkan Özturhan Çukurova (Öğrenci temsilcisi) 14.11.2017 14.11.2020
Muzaffer Eskiocak Trakya 06.10.2017 06.10.2020
Özlem Coşkun* Gazi 20.02.2017 20.02.2023
Nural Kiper TTB-Uzman Hekim 01.12.2019 01.12.2022
Ceren Karahan (Raportör) Ankara 01.12.2019 01.12.2022
Semra Ulusoy Kaymak Sağlık Bakanlığı Temsilcisi 01.12.2019 01.12.2022


*ikinci dönem **üçüncü dönem