Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu

Adı Soyadı

Kurum

Görev Bitimi

Yavuz Özoran

Avrasya

01.01.2022

A. Melek Aytuğ Koşan

Çanakkale 18 Mart

20.02.2023

Erol Gürpınar

Akdeniz

20.02.2023

Gamze Çan

Karadeniz Teknik

01.01.2022

Güldal İzbırak

Yeditepe

01.01.2022

Gülşah Seydaoğlu

Çukurova

01.01.2022

İskender Sayek

TTB-Tıp Fakülteleri

01.01.2022

Meral Demirören

Hacettepe

01.01.2022

Emine Turan

Akdeniz

01.01.2021

Semra Özçelik

Bezmi Alem

01.01.2022

A. Hilal Batı

UTEAK Kurul

01.01.2022