Sempozyum ve Çalıştaylar

TEPDAD 2012 yılından bu yana tıp eğitiminde iyi uygulamaların paylaşıldığı sempozyumlar düzenlemektedir.