Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı

Kurum

Görev Bitimi

Sevgi Turan (Başkan) Hacettepe 01.01.2025
M. Kemal Alimoğlu Akdeniz 01.01.2025
Levent Altıntaş Acıbadem 06.10.2023
Yeşim Yiğiter Şenol Akdeniz 01.09.2023
Özlem Mıdık Ondokuz Mayıs 01.09.2023
Berrak Yeğen Marmara 01.01.2025
İskender Sayek TTB - Tıp Fakülteleri 01.01.2025
Zeynep Baykan Erciyes  01.01.2025