Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı

Kurum

Görev Bitimi

Sevgi Turan (Başkan) Hacettepe Üniversitesi 01.01.2025
M. Kemal Alimoğlu Akdeniz Üniversitesi 01.01.2025
Levent Altıntaş Acıbadem Üniversitesi 06.10.2026
Nilüfer Demiral Yılmaz Ege Üniversitesi 01.01.2026
Özlem Mıdık Ondokuz Mayıs Üniversitesi 01.09.2026
Berrak Yeğen Marmara Üniversitesi 01.01.2025
İskender Sayek TTB - Tıp Fakülteleri 01.01.2025
Zeynep Baykan Erciyes Üniversitesi 01.01.2025