Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı

Kurum

Görev Bitimi

Sevgi Turan 

Hacettepe

01.01.2022

Zeynep Baykan

Erciyes

01.01.2022

Erbuğ Keskin

İstanbul-Çapa

06.10.2020

M.Kemal Alimoğlu

Akdeniz

01.01.2022

Levent Altıntaş

Acıbadem

06.10.2020

Özlem Sarıkaya

Marmara

01.01.2022

Mustafa Turan

TOBB-ETÜ

20.02.2023

Yeşim Yiğiter Şenol

Akdeniz

01.09.2020

Özlem Mıdık

Ondokuz Mayıs

01.09.2020

Sibel Sakarya

Koç

06.10.2020

Sedef Tunaoğlu

UTEAK Bşk Yard.

01.01.2022