Bilgilendirme Eğitimleri

 

Bilgilendirme eğitimi programı ile  katılımcılara TEPDAD  ve kurul komisyonları ile akreditasyon süreçlerini tanıtmak, fakülte özdeğerlendirme raporunun nasıl hazırlanması gerektiğini açıklamak amacıyla planlanmıştır.

Program iki günlüktür. Bu sayfalardan program açıklamaları ve materyallerine ulaşılması hedeflenmiştir.

Akreditasyon Süreci

Akreditasyon süreci "Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi" ne göre yürütülür. En son Aralık 2017'de güncelenen yönerge'de iş akışları ve sorumluluklar tanımlanmaktadır. Değerlendirici eğitimi katılımcılarının yönergenin varlığından haberdar olmaları ve süreçle ilgili bu linke tıklandığında ulaşılan şema düzeyinde genel bilgi sahibi olmaları gereklidir. 

Tıp Eğitimi Ulusal Standartları

TEPDAD, akreditasyon süreçlerinde WFME standartları temelinde ülkemize uyarladığı ve sürekli güncellediği standartları kullanmaktadır.  Ulusal standartların tüm sürümlerine TEPDAD web sayfasından ulaşılabilir. Kurum eğitimi katılımcılarının güncel sürümdeki (2018) yapıya ve standartları okumuş ve soruları varsa hazırlamış olarak  eğitime gelmesi beklenmektedir. 

Eğitim sonunda,  kurum eğitimi katılımcılarının  ÖDR Hazırlama Kılavuzuna göre ÖDR hazırlayabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donanmış olmaları ve  beklenmektedir. 

Kurum Ziyareti ile Değerlendirme

Ziyaretle değerlendirmeye uygun bulunan fakülteler için Yönetim Kurulu tarafından bir başkan ve biri kurul-komisyon üyesi raportör olmak üzere 5 üye, 1 öğrenci üye ve gerektiğinde gözlemci üye olmak üzere ziyaret ekibi belirlenir.  Ekibe kurumun ÖDR'si ve ekleri iletilir. Ziyaret ekibi,  belirlenen tarihte güncel kurum ziyareti kılavuzu eşliğinde kurumu ziyaret eder (Pazar-Perşembe arası 4 gün), çıkış bildirimi verir ve UTEAK'ta sunulmak üzere bir kurum ziyareti raporu hazırlar ve raportör tarafından değerlendirme panelinde sunularak fakültenin akreditasyon statüsüne karar verilir.

Kurum eğitimi sonunda,  katılımcıların  genel hatları ile Kurum Ziyareti Kılavuzuna göre nasıl değerlendirme yapılacağını açıklayabilmeleri beklenmektedir. 

 

 

TEPDAD Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi Sürüm 3  (Aralık 2017)

MADDE 4. Bilgilendirme eğitimi

4.1. “Bilgilendirme Eğitimi”, başvuran kurumların standartlar, akreditasyon süreci ve ÖDR hazırlanması ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu tarafından tasarlanan ve güncellenen programdır.

4.2.Tüm başvuran kurumlar için bilgilendirme eğitimi tarih ve ekipleri, başvuruların değerlendirildiği ilk toplantıda belirlenir.

4.3.Bilgilendirme eğitimi, başvuru kabul tarihinden sonraki üç ay içinde gerçekleştirilir. Program ve programın uygulanması için gerekli organizasyon desteği (ekibin daveti,  eğitim ortamları, materyal, araç ve gereçler, v.b.) kuruma bildirilir. Kurum talep edilen desteği ve ekip üyelerinin ulaşım, konaklama, yolluk-yevmiye gibi giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

4.4.Bilgilendirme eğitimi,  Yönetim Kurulu tarafından biri raportör olmak üzere kurul ve komisyon üyeleri arasından belirlenen en az üç kişiden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. 

4.5.Raportör katılımcıların profili, geribildirim ve öneriler ile gerekli diğer verileri “etkinlik sonrası rapor formu”na uygun şekilde hazırlayarak, eğitimden sonraki 15 iş günü içinde TEPDAD sekreterliğine iletir.  Raporun ilgili kısmı “TEPDAD Yıllık Raporu” çerçevesinde internet sitesinde yayınlanır.

4.6. “Başvuru öncesi bilgilendirme eğitimi” talep eden ve henüz akreditasyon başvurusu yapmamış kurumlardaki katılımcıların akreditasyon süreci ve standartları ile ÖDR hazırlama süreçleri hakkında bilgi ve anlayışlarını artırmaya yönelik, Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen bir bedel karşılığı gerçekleştirilen programlardır.

4.7. Başvuru öncesi bilgilendirme eğitimlerinin nasıl ve kimler tarafından uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.