TEPDAD

Temmuz 2010’da kurulduk. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından akredite, Yükseköğretim Kalite Kurulu tescilli bir derneğiz. Bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları yaparak tıp eğitiminin kalitesinin yükselmesine, sağlık hizmeti sunumu ve toplumun sağlıklılık düzeyinin gelişmesine katkı sağlarız.