COVID-19 SALGINI NEDENİYLE TEPDAD ÖNERİLERİ-1 17.03.2020

Ülkemizde Covid19 vakalarının artmaya başladığı, sosyal izolasyon ve diğer tedbirlerin alınıp giderek sıkılaştırıldığı bir dönemdeyiz. TEPDAD olarak kurum ziyaretleri ve bilgilendirme eğitimleri gibi akreditasyon çalışmalarımızı erteledik. Salgının ülkemizi ve sağlık sistemimizi ne düzeyde etkileyeceği henüz belirsizdir. Başta sağlık insan gücümüz olmak üzere tüm insanlarımızın bir arada, korku ve paniğe mahal vermeden dayanışarak bu salgını yeneceğimize inanıyoruz. Öte yandan yükseköğretim sistemimizde diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim olasılıklarının konuşulduğu ve planlamaların yapıldığı duyumları almaktayız. Bu bağlamda hastaya, uygulamaya dayalı entegre eğitimin ana strateji olarak kullanıldığı mezuniyet öncesi tıp eğitiminde uzaktan herhangi bir eğitim, sınav ya da değerlendirme biçiminin mevcut eğitim programını ikame edemeyeceği kanaatindeyiz. Zaten aşırı bir iş yükü olasılığı beklenen tıp fakültesi öğretim üyelerinden hangi kapsamda olursa olsun eğitimlerini nitelikli uzaktan eğitim süreçlerine hızlıca dönüştürerek yürütmeleri de beklenmemelidir. Bütün bu gerekçelerle; 1. Bu aşamada tıp fakültelerimizin kendilerinden beklenen olası hizmet yükünü karşılamaya odaklanmalarını, 2. Uzaktan eğitimin, eğitim programının tamamını ya da bir kısmını ikame etmek üzere kullanılmamasını, 3. Öğrencilerin olası zaman kayıplarının salgın tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte uzamış eğitim uygulaması, içeriğin yeniden organizasyonu, yaz dönemi/stajı gibi uygulamalarla sürece yayılmasını öneriyoruz. TEPDAD Yönetim Kurulu