1. Anasayfa
  2. TEPDAD Duyurular

TEPDAD BASIN AÇIKLAMASI


06.02.2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ile 10 ilimizde yaşanan büyük yıkımın arından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önce, 11.02.2023 tarihli basın açıklaması ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin tüm yurtta uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiğini duyurmuş; ardından yaptığı 17.02.2023 tarihli açıklama ile eğitimlerine “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden Tıp gibi programlardaki öğrencilerin eğitimlerini yüz yüze sürdürmesine karar verildiğini bildirmiştir. YÖK’ün ilk açıklamasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, depremzedelerin kullanımına açılacak olması nedeniyle Tıp Fakültesi Dönem 4-6 öğrencileri hariç olmak üzere öğrencilerin Bakanlığa bağlı yurtları tahliye etmelerini istemiştir. Tıp Fakültelerinin Dönem1-3 öğrencilerinin eğitimlerine ne şekilde devam edeceği konusu halen belirsizliğini korumaktadır.

Tıp eğitimi, birinci sınıftan başlayarak insan sağlığı ve hastalıklarına ilişkin teorik bilginin yanı sıra, öznesi insan olan çok sayıda uygulamanın usta-çırak ilişkisi ile aktarıldığı, mesleksel becerilerin yanında mesleki tutum ve tavırların geliştirildiği, öğrencilerin sağlık çalışanları ile bir ekip içerisinde çalışarak yetiştiği, pek çok yetkinlik açısından tam öğrenmeyi esas alan, çok disiplinli ve yapılandırılmış bir süreçtir. Eğitimde öğrenci ile yüz yüze iletişim ve etkileşimin merkeze alındığı bu süreçte yaşanan kopukluklar, ileride sadece insan değil, toplum ve çevre sağlığı üzerine de kanıta dayalı doğru kararları verecek yetkinlikte ve yeterli donanıma sahip hekimlerin yetişmesini sekteye uğratmaktadır. COVID-19 pandemisi döneminde geçilen uzaktan eğitim sürecinde yaşanan eğitim sorunları eğitimin niteliğini doğrudan etkilemiş, tıp eğitiminde yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu dönemde, özellikle Tıp Fakültelerinin 1-5. sınıflarında okuyan öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının yaklaşık iki yılını uygulamalı ve hasta başı eğitimlerden uzak kalarak tamamlamıştır. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte, bu eğitimlerle kazanmaları hedeflenen yetkinliklere dair açıklar kapatılmaya başlamışken öğrencilerimiz tekrar uzaktan eğitim riski ile karşı karşıya kalmışlardır.

Bundan sonraki iyileşme döneminde öncelikli hedefimiz, başta bu illerimiz olmak üzere tüm yurtta mümkün olan en kısa sürede hayatın olabildiğince normale dönmesini sağlamak olmalıdır. Uzaktan eğitim sadece yüz yüze gerçekleşmesi son derece gerekli ve önemli olan tıp eğitimini olumsuz etkilemeyecektir: bir yandan yakınlarını, evlerini kaybeden öğrencilerin psikososyal iyileşme için ihtiyaç duyacakları akranları, öğretmenleri ve okullarından uzakta kalmalarına neden olurken diğer yandan arkadaşlarını destekleyecek ve birbirlerinin yarasını saracak büyük bir öğrenci grubunu birbirinden koparacaktır. Özellikle deprem bölgesinde ortaya çıkacak internet sorunları eğitimin sürekliliğini etkileyecektir.

Alınan bu kararlardan bir an evvel geri dönülmesini umuyoruz. Özellikle tıp eğitimi gibi uygulamalı eğitimin mesleki yetkinliklerin geliştirilmesi açısından elzem olduğu Fakültelerde eğitime yüz yüze devam edilmesini; deprem bölgesinde yaşayan veya yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz başta olmak üzere, yüz yüze eğitime devam edemeyecek öğrenciler için dersleri uzaktan takip etme veya eğitime ara verme olanaklarının sağlanmasını, depremden etkilenen illerde bulunan ve yaşadığı kayıplar nedeniyle eğitime devam edemeyecek durumda olan fakültelerin öğrencilerine diğer Tıp Fakültelerinde eğitime devam etme olanağının verilmesini diliyoruz.

TEPDAD Yönetim Kurulu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir