1. Anasayfa
  2. Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) çalışmalarına katılan bütün gönüllüler olarak bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları yaparak tıp eğitiminin kalitesinin yükselmesine, sağlık hizmeti sunumu ve toplumun sağlıklılık düzeyinin gelişmesine katkı sağlarız.

Kalite politikamızın ana felsefesi tıp eğitimi veren kurumlarda sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde sürekli değerlendirme, öğrenme ve gelişme kültürüne katkıda bulunmaktır.

Çalışmalarımızı yürütürken aşağıdaki kurumsal değerlerimize bağlı kalırız.

Güvence verme: Türkiye’de verilen tıp eğitiminin niteliği ile ilgili tüm bileşenlere ve topluma güvence vermek temel amacımızdır.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim: TEPDAD kendi çalışmalarından ve diğer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenerek, kendi iç süreçlerini ve sunduğu hizmetleri geliştirir.

Katılımcılık ve İşbirliği: TEPDAD bütün çalışmalarında katılımcılığı esas alır, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında bir ilişki kurulması esastır.

İnsan ve hizmet odaklılık: TEPDAD gönüllüleri hizmet sundukları bütün kurumlar,  bu kurumlardaki tüm bireyler ile dürüst, saygılı, içten bir ilişki kurar ve sürdürür.  Kurumların ve bireylerin beklenti ve gereksinimlerine duyarlı, geribildirim ve değerlendirmelerine açıktırlar.

Şeffaflık, hesap verebilme ve sosyal sorumluluk: TEPDAD başta akreditasyon olmak üzere tüm çalışmaları hakkında kamuyu yeterince ve sürekli bilgilendirme, hesap verme sorumluluğu taşır.

Etik yaklaşım: TEPDAD gönüllüleri sosyal sorumlulukları çerçevesinde en yüksek düzeyde  etik yaklaşımı benimsemiştir ve TEPDAD etik kurallarına uygun şekilde  davranırlar.