2022 Kurum ziyaretleri 1-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

1 Kasım – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesi (Türkçe -İngilizce Program) Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.