TEPDAD Lübnan'da akreditasyon çalışmalarına başladı.

2015 yılında Uluslararası Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu (UATEAK) kuran TEPDAD, Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından tıp fakültelerinin akreditasyonu için yetkilendirilen LAMA (Lebanese American Medical Association) işbirliği ile Lübnan 'da mezuniyet öncesi tıp fakültesi eğitim programı akreditasyon çalışmalarına başladı. Dünya Tıp Eğitimi  Federasyonu (WFME)  standarları kullanılan sürece, 2017 yılında, Lübdnan'daki yedi tıp fakültesinden üçü (American University of Beirut, Lebanese University, Holy Spirit University of Kaslik) başvurdu. 2017 Mayıs ayında bilgilendirme eğitimi veren fakültelerden özdeğerlendirme raporu hazırlayan ve düzeltmeleri ile ziyarete uygun bulunan iki fakülte ekim ayının ilk yarısında arasında  dört UATEAK değerlendiricisi, birer Lübnan  tıp fakültesi öğrencisi ve öğretim üyesi olmak üzere iki yerel değerlendiricinin katkısı ile ziyaret edildi.