TEPDAD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL (2023) DUYURUSU

TEPDAD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL (2023) DUYURUSU 
 

Sayın üyelerimiz, 

Tüzüğümüzün 11.maddesi gereğince 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.11.2023 günü saat 11.00’de TEPDAD ofisi Bornova-İzmir adresinde yapılacaktır.  

Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 16.11.2023 Perşembe günü Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Salonda saat 12.00’de gerçekleştirilecektir.  

Genel Kurul Üyelerimize saygıyla duyurulur.  

Olağanüstü Genel Gurul Gündemi: 

1) Açılış. 

2) Başkanlık divanının teşekkülü. 

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 

4) Tüzüğün çeşitli maddelerinde ve Akreditasyon Kurulu ve TEPDAD Komisyonlarının çalışma yönetmelik ve yönergelerinde değişiklik yapılmasının müzakeresi. 

5) Dilek ve temenniler. 

6) Kapanış.