TEPDAD 5. GENEL KURUL (2022) DUYURUSU

TEPDAD 5. GENEL KURUL (2022) GÜNDEMİ

Sayın üyelerimiz, 

Tüzüğümüzün 8.maddesi gereğince 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2022 günü saat 11.00 de TEPDAD ofisi Bornova-İzmir adresinde yapılacaktır. 

Genel Kurulumuzun ilk toplantı gününde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 15 gün sonra 19.05.2022 Perşembe günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Mavi Salonda, saat 16.15 te çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize saygıyla duyurulur. 

 

Genel kurul gündemi

1)    Açılış.

2)    Başkanlık divanının teşekkülü.

3)    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4)    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.

5)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi.

6)    Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7)    Tüzüğün çeşitli maddelerinde ve Akreditasyon Kurulu ve TEPDAD Komisyonlarının çalışma yönetmelik ve yönergelerinde değişiklik yapılmasının müzakeresi.

8)    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

9)  Dilek ve temenniler.

10). Kapanış