2021 Yılı Ara Değerlendirmeler Çevrim İçi Ortamda Gerçekleştirildi.

2021 yılında yapılması gereken ancak salgın sebebiyle yapılamayan ara değerlendirmeleri çevrim içi olarak 1 – 30 Mart 2022 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.