Öz değerlendirme raporu gönderme tarihi 15 kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

2020 ve 2021 yıllarında akreditasyon için yeni başvuruda bulunan tıp fakültelerin öz değerlendirme raporu gönderme tarihi 15 kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.