4. Olağan Genel  Kurul Daveti

TEPDAD 4. GENEL KURUL (2019) DAVETİ

 

Sayın üyelerimiz, 

Tüzüğümüzün 8.maddesi gereğince 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2019 günü saat 13.00 de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD Bornova-İzmir adresinde yapılacaktır. 

Genel Kurulumuzun ilk toplantı gününde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 1 hafta sonra 11.05.2019 Cumartesi günü yine aynı adreste ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir

Genel Kurul Üyelerimize saygıyla duyurulur. 

 

Genel kurul gündemi

1)    Açılış.

2)    Başkanlık divanının teşekkülü.

3)    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4)    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.

5)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi.

6)    Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7)    Tüzüğün çeşitli maddelerinde ve Akreditasyon Kurulu ve TEPDAD Komisyonlarının çalışma yönetmelik ve yönergelerinde değişiklik yapılmasının müzakeresi.

8)    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

9)  Dilek ve temenniler.

10). Kapanış