Bireysel Sözleşme ile ilgili TEPDAD’ın Değerlendirmesi

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği kapsamında olan Bireysel Sözleşme ile ilgili TEPDAD’ın Değerlendirmesi

On yıla yakın süredir uygulanan “Sağlık Bakanlığı ve Devlet Üniversitelerinin Birlikte Kullanım ile İşbirliği” halen 29 üniversitede uygulanmaktadır.  Ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitim programlarını değerlendirerek akredite etmeye yetkili kurum olarak birlikte kullanım için önerilen sözleşmeler akademi ve eğitime etki açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki noktaları kamuoyunun
dikkatine sunmak isteriz.

1. Üniversitelerde sunulan sağlık hizmetleri, öncelikle eğitim ve araştırma için bir bağlam yaratma amacı taşımaktadır. Önerilen sözleşme birlikte kullanımı tamamen hizmet odaklı hale getirmektedir.
2. Öğretim elemanlarının eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleri, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve ülkemizde arzu edilen düzeyde olmasa da belirli düzeyde özerklik sağlanmaktadır. Önerilen sözleşmede bu kısmi özerklik de ortadan kalkmakta, tüm faaliyetler başhekim isteği ya da oluruna bağlanmaktadır.
3. Önerilen sözleşme ile personelin çalışma güvencesi gözetilmemekte, sözleşmeler bireyselleştirilmektedir.
Eğitimin niteliğini doğrudan etkileyeceği kesin olan bu sözleşmenin ve birlikte kullanım mevzuatının bu açılardan değerlendirilerek sorunlarının giderilmesini öneririz.


TEPDAD Yönetim Kurulu